Гипсокартон

НИЕ гарантираме високо качество и ниски цени при използване на системите с гипсокартон  за: – изграждане на преградни стени с различни дебелини и качества - окачени тавани от гипсокартон с възможност за изработване на различни декоративни елементи и поставяне на скрито осветление - предстенни обшивки с или без щендерна конструкция. По този начин се избягват мокрите процеси при измазване на стените и се осигурява възможност за полагане на кабели, тръби и дуги елементи зад обшивката, както и изработване на различни декоративни елементи. - предстенни обшивки в мокри помещения - изграждане на стени и тавани с покриване на специални изисквания за пожароустойчивост, звукоизолация, топлоизолация и други.   Гипсокартона е един от най-използваните строителни материали в съвременното строителство. Причината за това са отличните му качества, огромните възможности, които предлага, ниската цена, краткото време за поставяне, избягването на мокрите процеси и много други. Освен това системите с гипсокартон могат да се полагат без значение от сезона.   Гипсокартонените плоскости са няколко вида: - стандартен гипсокартон GKB - това е най-широко употребявания тип гипсокартон - използва се за стандартно изпълнение на стени и тавани в сухи помещения - влагоустойчив гипсокартон GKBI - влагоустойчивите гипсокартонените плоскости се произвеждат със специално гипсово ядро и картонена обшивка импрегнирани срещу поемането на вода. Използват се за изпълнение на стени и тавани в мокри помещения. - пожароустойчив гипсокартон GKF - ядрото на тези плоскости е армирано със специални стъклофазерни нишки за запазване на цялостта им под въздействието на пожар. Използват се за изграждане на стени и тавани с изисквания за повишена пожароустойчивост.